De tandarts dient te zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor tandheelkunde basisniveau (TMS thk basis) (voorheen stralingsdeskundige niveau 5A/M), zodat de medische deskundigheid altijd wordt ondersteund door specifieke kennis op het gebied van de stralingsbescherming.

Toepassing van straling ten behoeve van röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen voorbehouden handeling. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het teamconcept, waarin naast tandartsen ook andere zorgverleners in opdracht risicovolle handelingen verrichten. Röntgendiagnostiek bestaat uit (minstens) drie onderdelen: de indicatiestelling (tijdens klinisch onderzoek); het instellen van röntgenapparatuur en het daadwerkelijk maken van de opname; het interpreteren van het resultaat van de röntgenopnamen.

In de nieuwe KNMT Richtlijn Radiologie (2018) wordt beschreven dat een tandarts minimaal 4 scholingsuren per vijf jaar aan passende bij- en nascholing moet hebben gevolgd, om dit daadwerkelijk te mogen (blijven) uitvoeren. In deze cursus worden alle relevante onderwerpen besproken.

Leerdoelen:

  • na deze cursus hebt u kennis opgefrist omtrent alle relevante aspecten m.b.t het gebruik van röntgenstraling, in het bijzonder de rechtvaardiging, optimalisatie (ALARA en ALADA principes), en dosislimieten.

Na het volgen van de cursus bent u in staat:

  • gemotiveerd gebruik te maken van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnostiek;
  • te voldoen aan 4  klokuren van de in de richtlijn tandheelkundige radiologie genoemde eis dat regelmatige passende bij-en nascholing noodzakelijk is.

Locatie: Kasteel Brasserie  Wijnandsrade, Opfergeldstraat 2, Wijnandsrade

Datum: vrijdag 29 november 2019 van 13.30-17.30 uur

Kosten: € 75.- p.p. vrijgesteld van btw

Docent: Wil JM van der Sanden DDS,  Radboud University Nijmegen Medical Centre

Gegarandeerde kwaliteit

Alle deelnemers die een cursus of training met goed gevolg afronden, ontvangen een officieel erkend certificaat dat tevens het bewijs is dat is voldaan aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis. Daarnaast zijn de organisaties waar ASPD mee samenwerkt, aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u maximaal één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

ASPD is CBRKO gecertificeerd en zijn dus ook vrijgesteld van BTW.
De cursussen zullen alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Inschrijven

Persoonsgegevens

Geboortedatum

Bedrijfsgegevens

Factureren aan:

Ik ga akkoord met:


Bekijk hem hier

Bekijk hem hier