Opleiding preventieassistent startdatum 26-01-2024 en 30-08-2024

Opleiding preventieassistent

Het doel van de opleiding preventie-assistent (e) is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistent(en) op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne. De student wordt hierin bijgestaan door een praktijkbegeleider uit zijn eigen praktijk, mondhygiënist of tandarts.
Na het behalen van de eindtoets ontvangt de student een diploma van ASPD.

De tandartsassistent(e) kan zich dan na de opleiding als zij het diploma heeft behaald preventie-assistent(e) noemen.

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 11 opleidingsdagen. De dagen zijn verdeeld in een theoretisch- en praktische gedeelte.

Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworden kennis en vaardigheden oefent.

Er zijn buiten de opleidingsdagen ook nog extra avonden voor het oefenen in de praktijk, hier worden geen extra kosten voor berekend.

Mocht je geen positieve beoordeling krijgen voor het praktijkexamen dan stellen wij het examen uit.

Er worden geen kosten berekend voor een herexamen.

 

Leerdoelen:

In deze opleiding staat de uitvoering van diverse preventieve taken centraal:

 • Anamnese
 • Mondonderzoek weke delen en harde weefsels
 • DPSI score/PPS periodiek parodontaal screenen
 • Plaque kleurtest
 • Voorlichting
 • Voedingsadvies
 • Mondhygiëne-instructie
 • Het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met ultrasoon apparatuur en handinstrumentarium
 • Polijsten van gebitselementen en het appliceren van locale fluoride.
 • Naast bovengenoemde onderwerpen is er aandacht voor de Wet BIG.

Communicatie:

 • Professionele relatie opbouwen
 • Casuïstiek
 • Eigen communicatiestijl

Daarnaast is er aandacht voor:

 • Professionele houding
 • Professionele communicatie
 • Ergonomie
 • Infectiepreventie
 • Praktijkhygiëne

Logboek:

De opleiding preventieassistent heeft een praktische insteek en de voorbereiding op het uitvoeren van een preventiebehandeling staat centraal. De 11 lessen waarin deze opleiding preventieassistent gegeven wordt, is te kort om de praktische vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Tijdens deze lessen wordt vooral kennis een vaardigheden aangereikt, die tussen de lessen door in de praktijk geoefend moeten worden. De tandarts speelt hierbij een coachende en begeleidende rol. Om de begeleidende docenten inzicht te geven hoe de praktische vaardigheden zich ontwikkelen, wordt er een logboek bijgehouden. Met het logboek wordt heen en weer gependeld tussen de cursuslocatie en de praktijk. In het logboek kunnen de cursist, de docent en de tandarts de vorderingen bijhouden zodat er een overzicht is van de sterke punten en de leerpunten. Het logboek heeft drie functies:

 1. Reflectie door te bespreken en evalueren van de oefeningen in de praktijk, leert u om naar uzelf te kijken in de werksituatie. Dit wordt ook wel reflecteren genoemd. Bij reflectie stelt men zichzelf de volgende vragen: – Hoe heb ik dit aangepakt? – Heb ik voldoende gelet op de aandachtspunten en richtlijnen? – Wat ging goed? – Wat kon beter?
 2. Inzicht in het leerproces.  Door het werken met het logboek krijgt u, maar ook de docenten en de tandarts zicht op het leerproces. Door te kijken naar de voortgang kunnen leerpunten worden bepaald. Het logboek dient als een communicatiemiddel tussen de betrokkenen.
 3. Leerstatus Het logboek geeft niet alleen zicht op het leerproces, maar ook zicht op de leerstatus. Wat kan de student wel en wat kan hij/zij nog niet. Uiteindelijk zal niet alleen uit het examen, maar ook uit het logboek blijken wat de cursist allemaal beheerst.

Voorwaarden voor deelname student:

 • De tandartsassistente heeft meerdere jaren ervaring en is gediplomeerd.
 • Aanwezigheid op alle opleidingsdagen.
 • De student wordt begeleidt door een praktijkbegeleider (tandarts, mondhygiëniste) die werkzaam is in dezelfde praktijk.
 • Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworven kennis en vaardigheden oefent.

Voorwaarden voor deelname praktijkbegeleider:

 • De praktijkbegeleider is een tandarts of mondhygiënist.
 • De praktijkbegeleider neemt een actieve rol in bij het coachen en begeleiden en maakt tijd vrij voor de begeleiding bij het oefenen van vaardigheden in de praktijk.

Kosten:

€ 2795.- vrijgesteld van btw  incl. lesmateriaal, ingangstoets, examen en eventueel herexamen.
Per 1 juli 2023 zijn wij verplicht allen die de opleiding preventie volgen aan te melden bij register preventie, kosten € 55.- p.p.  vrijgesteld van btw.

Incompany  2023/ 2024
Deze opleiding is voor minimaal 2 en maximaal 6 personen

Nieuwe Incompany opleiding startdatum i.o. overleg

De opleiding voor preventieassistente  wordt ook verzorgd in Zeeland (Brabant)

Docent: Maud Mertens en Nynke Riksen
Dagen en tijden  in overleg mogelijk

Klassikale opleiding Tandartsenpost Hoensbroek( deze moderne praktijk voldoet aan de eisen van huidige  hygiëne maatregelen en heeft 8 behandelkamers)

 

Data najaar 2024:

Dag 2: Vrijdag 6-9-2024
Dag 3: Zaterdag 7-9-2024
Dag 4: Vrijdag 27-9-2024
Dag 5: Zaterdag 28-9-2024
Dag 6: Vrijdag 11-10--2024
Dag 7: Zaterdag 12-10-2024
Dag 8: Vrijdag 1-11-2024
Dag 9: Zaterdag 2-11-2024
Dag 10: Zaterdag 14-12-2024 proefexamen
Dag 11: Zaterdag  18-1-2025 examen

Vrijdag van 14.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.30-16.30 uur

Data voorjaar 2025 Klassikaal

Intaketoets vrijdag 31-1-2025
Dag 2: Vrijdag 7-2-2025
Dag 3: Zaterdag 8-2-2025
Dag 4: Vrijdag 22-2-2025
Dag 5: Zaterdag 23-2-2025
Dag 6: Vrijdag 21-3-2025
Dag 7: Zaterdag 22-3-2025
Dag 8: Vrijdag 12-4-2025
Dag 9: Zaterdag 13-4-2025
Dag 10: Zaterdag 17-5-2025 proefexamen
Dag 11: Zaterdag  14-6-2025 examen

Vrijdag van 14.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.30-16.30 uur

Docenten:

Maud Palmen: mondhygiëniste / theorie en praktijklessen
Maud Mertens: mondhygiëniste / praktijklessen en examinator
Nynke Riksen: paro-preventieassistente/ praktijklessen
Machteld van der Linden paro-preventieassistente / praktijklessen
Claar Kurvers: assistent docent/ praktijklessen en evalueren met begeleider van de praktijk

Theorielessen worden klassikaal gegeven, voordeel is dat de theorie meteen wordt toegepast in de praktijk.
De cursisten geven bij de evaluatie aan dat zij klassikale theorielessen prefereren ipv online leeromgeving.
Bij 2 studenten, 1 docent aanwezig in de behandelkamer tijdens de praktijklessen.
Groot voordeel is dat je meteen wordt geholpen bij vragen en instrumentatietechnieken die je aangeleerd krijgt.

Referenties bij studenten kan men opvragen via ASPD

Locatie opleiding: Tandartspost Hoensbroek, prachtige moderne praktijk die aan alle WIP richtlijnen voldoet!

Communicatie Top Event

Ingrid Cauberg: Communicatie deskundige

Examinator

Externe mondhygiëniste/ tandarts

Korting bij 2 of meer studenten uit 1 praktijk
Voor Incompany opleidingen hanteren wij speciale prijzen, minimaal 2 personen
Graag maken wij voor u een offerte op maat!

Erkenning:

De Opleiding Preventieassistenten  heeft per december 2017 de accreditatie ontvangen voor het register Preventieassistenten.

Na het behalen van het diploma Preventieassistenten kan men zich inschrijven in het register preventieassistente.

Inschrijven 1e keer moet  via ASPD BV, opleiding preventie-assistent(e)

Gegarandeerde kwaliteit

Alle deelnemers die een cursus, training of opleiding met goed gevolg afronden, ontvangen een officieel erkend certificaat dat tevens het bewijs is dat is voldaan aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis. Daarnaast zijn de organisaties waar ASPD mee samenwerkt, aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u maximaal één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

ASPD is CBRKO gecertificeerd en zijn dus ook vrijgesteld van BTW.
De cursussen zullen alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:


  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier