Gewoon Gaaf

Wat is Gewoon Gaaf?

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

Uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder caviteiten kan leiden.

Individuele cariëspreventie
Gewoon Gaaf is een preventiemethode voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. De tandarts of mondhygiënist geeft de ouder en het kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Hij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts of mondhygiënist een risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met zijn mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk wil terugzien. Soms zal hij de kiezen extra beschermen (sealen) of een fluoridebehandeling geven. Maar meestal zijn die behandelingen niet nodig. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. Gewoon Gaaf kijkt tenslotte naar ieder individu.

Tandenpoetsen en napoetsen
Een gezonde mond begint met het op de juiste manier zorgvuldig poetsen van de tanden en kiezen met fluoridetandpasta. Gewoon Gaaf-mondzorgverleners coachen hun patiënten daarbij. Meestal willen kinderen al op zeer jonge leeftijd zelf hun tanden poetsen. Dat is prima. Stimuleer dat vooral. Maar kinderen poetsen nog niet overal even goed. Daarom is hulp nodig! Goed tandenpoetsen gaat niet vanzelf, dat moet een kind leren. Kinderen tot ongeveer 10 jaar maken hun tanden en kiezen nog niet echt goed schoon. Adviseer daarom de tanden en kiezen bij kinderen tot die leeftijd ten minste 1 keer per dag na te poetsen, ook als elektrisch wordt gepoetst. Met het napoetsen maken ouders tevens duidelijk hoe belangrijk deze dagelijkse verzorging is. Zo wordt tandenpoetsen een goede gewoonte. Ook na het tiende jaar blijft het belangrijk dat ouders en mondzorgverleners het tandenpoetsen begeleiden en controleren.

De Gewoon Gaaf-methode helpt kinderen hun gebit gaaf te houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen ouders, samen met hun kind het gebit gaaf en zijn mond gezond houden. Gewoon Gaaf! Doe je mee?

Wetenschappelijke achtergrond
70% minder caviteiten
Het proefschrift met de vertaalde titel ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten) effectieve mondzorg’ geeft een beschrijving van de Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode. NOCTP is de officiële naam van de Nexø-methode. Uit het proefschrift van dr. Erik Vermaire blijkt dat de NOCTP-strategie bijna 70% minder caviteiten geeft bij kinderen ten opzichte van de controlegroep.

Wetenschappelijke achtergrond
De inleiding van dit proefschrift geeft in het kort inzicht in de ontwikkeling van cariës (tandbederf) in de geschiedenis van de mensheid. Uit de inleiding blijkt dat er –ook in Nederland– nog veel cariësprevalentiewinst te behalen valt als gekeken wordt naar de meest recente cariësprevalentiecijfers. Het doel van dit promotieonderzoek was drieërlei. Het eerste doel was het vaststellen van de klinische effectiviteit van twee cariëspreventieve protocollen in vergelijking met een standaard preventief protocol dat uitgaat van twee keer per jaar een gebitscontrole, mondhygiëne-instructie, een professionele fluorideapplicatie en het routinematig sealen van doorgebroken blijvende kiezen. Het onderzoek werd uitgevoerd als een ‘randomized controlled trial’ (RCT). Het tweede doel van het onderzoek was een economische evaluatie van de gevolgde strategieën. Om richting te kunnen geven aan geïndividualiseerde preventie is het in kaart brengen van voorkomende attitudes van ouders als derde doel gesteld. Daarbij is onderzocht wat de relatie is met gebitsgezondheid gerelateerde variabelen.

Zorgverzekeringen
De implementatie van Gewoon Gaaf zal alleen slagen als er een vergoeding tegenover staat. Vanuit de zorgverzekeraars is er interesse. Dat is veelbelovend. Het Ivoren Kruis voert gesprekken met verzekeraars.

Zorgverzekeraar CZ komt graag in contact met Gewoon Gaaf-praktijken.

CZ realiseert zich dat preventieve mondzorg de toekomst heeft. Preventie is de sleutel naar een gezonde mond en een gezond gebit. Preventie is dé manier om gaatjes en slechte mondgezondheid op oudere leeftijd te voorkomen. Maatwerk is hierbij een belangrijk element. In de pilotgroep met praktijken ziet de zorgverzekeraar een interessante afname van het restauratieve werk. Om dit, behalve intrinsiek, te stimuleren, biedt CZ een toeslag voor preventieve prestaties aan praktijken die een Gewoon Gaaf- overeenkomst met de zorgverzekeraar sluiten. Ook kunnen praktijken de controle en poetsinstructie etc. zonder limiet (op indicatie) declareren. CZ vindt het belangrijk zijn verzekerden de optie van een Gewoon Gaaf-praktijk te geven. Daarom komt de organisatie graag met zoveel mogelijk mondzorgpraktijken in contact. Geïnteresseerde praktijken kunnen voor persoonlijke toelichting contact opnemen via het mail adres rz.mondzorg@cz.nl.
Bron: Gewoon Gaaf

Locatie: Kasteel Wijnandsrade, Opfergeldstraat 2 te Wijnandsrade

Docent: Dorethee Qant Gewoon Gaaf

Datum: 12 mei 2023 van 9.30-16.00 uur

Kosten: worden spoedig bekend gemaakt

Minimaal 20 en maximaal 30 personen

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u een factuur en maximaal twee weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

Zijn er nog vragen, of wenst u meer informatie? Mail naar scholing@aspd.nl of bel op telefoonnummer 045-5248230

Met vriendelijke groet,

Claar Kurvers, ASPD

 

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:


  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier