Deze opleiding is bedoeld voor assistenten en preventieassistenten die zich (verder) willen bekwamen in de supragingivale ultrasoon reiniging van de gehele dentitie. Het betreft een cursus van één dag.

De cursus start met een theoretisch deel over de causale verbanden van plaque, tandsteen en gingivitis. Daarna volgt een deel over de werking en effectiviteit van mechanische scalers. Vervolgens worden de praktische basisvaardigheden van de ultrasoon instrumentatietechniek per indicatiegebied behandeld.

Het middagdeel van de cursus bestaat uit het, onder begeleiding, pre-klinisch en klinisch oefenen van de toepassing van de ultrasoon scaler. Om het bereiken van de doelstellingen te stimuleren zal worden gewerkt met een persoonlijke lijst met aandachtspunten die na de cursus meegenomen kan worden naar de praktijk.

Na afloop van deze cursus beheers je de kennis en vaardigheden om ultrasoon supragingivaal tandsteen te verwijderen in de gehele dentitie. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

 • Wet BIG
 • Het parodontium
 • Diverse ultrasone apparatuur
 • Gemodificeerde pengreep
 • Adequate afsteuning
 • Ergonomie / uursposities
 • Instrumentatietechniek van de ultrasoon scaler

Instroomcriteria

Er zijn geen strikte instroomeisen voor deze cursus. De cursus is gericht op tandartsassistent met een aantal jaren werkervaring.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit één cursusdag. Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt de student een syllabus die gelezen moet worden.

Benodigd instrumentarium

Het instrumentarium dat tijdens de opleiding gebruikt wordt, hoeft niet door de deelnemers zelf te worden meegenomen.
Het cursusbureau verstrekt deze materialen.

Studiemateriaal

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een ASPD syllabus.

Cursusgeld:

€ 360.- incl. studiemateriaal, lunch, koffie en thee.

Datum: datum i.o.

Locatie: Limburg

ASPD verzorgd deze training ook individueel/Incompany op aanvraag.

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen kunnen ook InCompany plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties?
Laat het ons weten, mail naar info@aspd.nl

 

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:


  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier