De ervaring leert dat paro en preventieassistentes die al jaren gebitsreiniging uitvoeren zeer goed in staat zijn om het prepareren en vullen onder de knie te krijgen. Wij gaan uit van niet te grote caviteiten zonder diepe cariës.

De training

Cursisten leren ‘standaard’ preparaties van klasse I,en II. Het prepareren en vullen van één- en tweevlaks caviteiten wordt stapsgewijs geleerd: oefenen gebeurt eerst op tanden en kiezen en daarna op fantoom en na een boortoets worden er patiënten behandeld nadat een tandarts de indicatie heeft gesteld.

Voor het vullen en afwerken van één- en tweevlaks restauraties werken wij met plastische materialen

In de periode tussen de cursusdagen moeten opdrachten worden uitgevoerd. Een tandarts in de praktijk begeleidt de cursist hierbij.
Deze opleiding vereist grote praktische vaardigheden en inzet en neemt vijf-zes dagen in beslag met tussenposes van drie tot vier weken.

Gelet op de duur van de opleiding wordt een deel van de kennis aangereikt in zelfstudie-opdrachten met zo mogelijk zelfstudie-toetsvragen.

De klinische werkzaamheden in eigen praktijk worden door de deelnemer op een speciaal scoreformulier bijgehouden en door een tandarts(-werkgever) gecontroleerd en geparafeerd.

Leerdoelen

Communicatieve vaardigheden:

 • De cursist kan de hoofdzaken van de behandeling uitleggen aan patiënt.

Ergonomie:

 • Uurposities en houding

Kennis van:

 • Criteria waaraan een restauratie moet voldoen
 • Welke boortjes gebruik je
 • Prepareren van standaard klasse I, II,
 • Excaveren van ondiepe caviteiten
 • De meest gebruikte matrix systemen
 • De belangrijkste vulmaterialen en hun voor- en nadelende verschillende restauratiematerialen die er zijn.
 • de werkwijze bij het vervaardigen van een restauratie.
 • de complicaties die zich kunnen voordoen bij het vervaardigen van restauraties

Vaardigheden:

 • Droogleggen onder cofferdam
 • Prepareren van standaard klasse I, II,
 • Excaveren van ondiepe caviteiten
 • Matrix aanbrengen
 • Vullen met glasionomeer, compomeer en composiet volgens de criteria
 • Afwerken en polijsten van restauraties

Benodigdheden

Voor de diverse oefeningen moet de deelnemer bij aanvang van de opleiding in het bezit zijn van minstens 10 gave, geëxtraheerde molaren/ premoleren . Voor de oefening en toets "excaveren" moet de deelnemer over minstens 6 carieuze gebitselementen beschikken.

Patiënten

Deze informatie ontvangt u tijdens de lessen
Wij raden u aan tijdig op zoek te gaan naar geschikte patiënten.

Toelatingseisen

Paro en preventieasistentes die minimaal 2 jaar ervaring hebben.

Studiemateriaal

Cariëslaesies studenteneditie

Studiebelasting

Totale studiebelasting is 80 uur

Diploma

Aan het einde van de opleiding is er een eindtoets theorie
Na afloop ontvangt u – bij het positief afronden van de opleiding – een diploma.

Docent

Tandarts algemeen practicus

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3500,– (BTW vrijgesteld) per persoon incl.  studiemateriaal en examen.

Gegarandeerde kwaliteit

Alle deelnemers die een cursus of training met goed gevolg afronden, ontvangen een officieel erkend certificaat dat tevens het bewijs is dat is voldaan aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis. Daarnaast zijn de organisaties waar ASPD mee samenwerkt, aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u maximaal één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

ASPD is CBRKO gecertificeerd en zijn dus ook vrijgesteld van BTW.
De cursussen zullen alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Inschrijven

Persoonsgegevens

Geboortedatum

Bedrijfsgegevens

Factureren aan:

Ik ga akkoord met:


Bekijk hem hier

Bekijk hem hier