Deze opleiding is bedoeld voor de ervaren preventieassistent(e), die haar taken pakket wil uitbreiden met een aantal curatieve handelingen. De patiënten groep, die door de preventieassistent(e) kan worden behandeld na het behalen van het certificaat, zal bestaan uit patiënten met tandvleesproblemen, patiënten met  PPS 2. Je leert patiënten met pockets 4 -5 mm te behandelen volgens het stappenplan van de uitgebreide gebitsreiniging en het stappenplan van de recall (nazorg).

Een voorbereidend theoretisch deel, bestaande uit de basiskennis parodontale aandoeningen, wordt gevolgd door een deel praktische vaardigheden, oefenen op model en patiënten. Tijdens de opleidingsdagen op het opleidingscentrum worden vooral de praktische vaardigheden geoefend. Patiënten voor de praktijksessies worden door de studenten geregeld.

Van de theorie wordt een ingangstoets afgenomen.

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets en de patiënten behandeling.

 • Opleiding voor de ervaren preventieassistent(e)
 • 10 contactdagen, vrijdagmiddag/avond en zaterdag aansluitend
 • Theoretische en klinische vtraining
 • Terugkoppeling theorie in college vorm
 • Intensieve begeleiding van de cursist tijdens praktijkgedeelte.
 • Q-keurmerk gecertificeerd

De leerdoelen zijn:
op de hoogte zijn  van de voorbehoudenhandelingen van de paro-preventieassistent en hiernaar handelt;
zijn/haar werkzaamheden uitvoert op basis van de WIP richtlijn;
het benodigde instrumentarium op een adequate wijze slijpt  mbt de curettes en scalers;
de parodontiumstatus kan invullen, lezen en begrijpen;
mondhygiëne  instructie kan geven aan de patiënt over het reinigen van hun gebit;
sub en supragingivaal tandsteen kan verwijderen van de parodontale nazorg-patiënt in opdracht van tandarts of mondhygiëniste;
de subgingivale en supragingivale biofilm bij de parodontaal behandelde patiënt op de juiste wijze kan verstoren en verwijderen met handinstrumentarium en ultrasone reinigingsapparatuur;
op de juiste manier de gegevens van de behandeling registreert en verwerkt;
de juiste conclusies trekt uit de pocketstatus en de parodontiumstatus voor de uit te voeren behandeling;
de juiste wijze hanteren van de curettes en scalers

 

Kosten:
€ 3595.- p.p.  vrijgesteld van btw

18 en 19 maart 2022

8 en 9 april 2022

22 en 23 april 2022

13 en 14 mei 2022

10 en 11 juni 2022

Wijzingen voorbehouden

Locatie: theorie en praktijk in tandartspraktijk

Docent:  Mondhygiëniste Ingrid Pomstra

 

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:


  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier