Lokale anesthesie voor assisterende

Deze basale eendaagse cursus heeft in de ochtend een theoretisch en in de middag een praktisch deel en wordt afgesloten met een toets. De daadwerkelijke bekwaamheid voor het toedienen van lokale anesthesie moet in de dagelijkse praktijk, door een tandarts of kaakchirurg van de praktijk waar de assistent werkzaam is, worden getoetst. Lokale anesthesie wordt met veel succes en zonder noemenswaardige bijwerkingen toegepast in de tandheelkundige praktijk. Met de carpulespuit, lokaal anestheticum en naald is goede verdoving mogelijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- de Wet BIG die het tandarts- of doktersassistenten toestaat onder bepaalde voorwaarden lokale verdoving toe te dienen (de mondhygiënist neemt een eigen plaats in);

- de gezondheids vragenlijst, ervaring vd patiënt, vermeende allergie, flauwvallen en hyperventilatie

- anatomie van de belangrijkste zenuwen die verdoofd worden bij een tandheelkundige behandeling;

-soorten naalden, carpulespuiten en carpules met verdovingsvloeistof;

-werkingsmechanisme van verdovingsvloeistof en max. dosering;

-verschil tussen oppervlakteanesthesie, infiltratie- en geleidingsanesthesie;

-lokale verdoving voor de boven- en onderkaak, incl. mand. blok;

-complicaties en het voorkomen daarvan.

Er is een theoretisch lesprogramma in de ochtend.

Tijdens het middagprogramma wordt geoefend op een fantoommodel. Vervolgens worden enkele (niet pijnlijke of vervelende) verdovingen geoefend op elkaar(a verdooft b en b verdooft a). Tot slot wordt een toets afgenomen. Wanneer al deze onderdelen zijn gevolgd en met een voldoende zijn afgesloten krijgt een cursist het certificaat uitgereikt. Met dit certificaat staat de cursist onder supervisie van een tandarts of kaakchirurg en mogen zij lokale verdoving geven aan patiënten.

Tevoren krijgen de cursisten het boek "Lokale anesthesie in de tandheelkunde" (met een verklarende woordenlijst) thuisgestuurd om een aantal praktische hoofdstukken alvast te bestuderen. Dit boek is bij de cursusprijs inbegrepen.

Leerdoelen:

- kennis van de werking van een lokaal anestheticum;

- afname van een relevante medische anamnese;

- bepalen van contra-indicaties voor het gebruik van lokale verdovingen;

- het op juiste wijze geven van infiltratie- en geleidingsanesthesie;

- het herkennen van complicaties na het toedienen van lokale verdoving.

Wat houdt het fantoom practicum en oefenen-op-elkaar in?

Tijdens het fantoom practicum krijgt de cursist opdracht een imaginaire verdoving toe te dienen en gelijktijdig te zeggen wat ze doet n.a.v. de opdracht: verdoof de 11 voor een endostart, verdoof de 48 voor een extractie, verdoof de 16 voor een meervlaksvulling, etc etc. Voor het goed uitvoeren van deze opdrachten is soms een toelichting nodig in de vorm van: … en de 11 is avitaal, we werken onder cofferdam met de klem op de 13 etc. etc.

De docent beoordeelt of de opdracht correct wordt uitgevoerd en er relevante vragen worden gesteld door de assistente

Dan het prikken op elkaar.

Er worden 4 prikjes gegeven met in totaal maximaal ½ carpule lidocaine of articaine.

Voor een rechtshandige prikker: buccaal 11, buccaal 14 of 15, mentalis blok links en mandibulair blok rechts.

Dat mentalis blok links is een verdoving voor de halve onderlip en kin en wordt in de dagelijkse tandartspraktijk vrijwel nooit gegeven. In dit geval imiteert het de werking van een mandibulair blok door de uitwerking van dit niet te missen blok op de onderlip en kin.

Aanvankelijk een wat koud gevoel in de mondhoek, dat doortrekt naar het midden van de onderlip, overgaat in een tintelend gevoel, verdoofd gevoel en ten slotte en dik, gezwollen gevoel. Na het toedienen van het mandibulaire blok rechts ontstaat er (als het goed is) aan die zijde een vergelijkbaar gevoel als links, met dien verstande dat rechts de tong ook meedoet. Laat de prikker zichzelf uitdagen door slechts enkele druppels anesthesie vloeistof te geven, waardoor de verdoving weliswaar effectief is, maar slechts maximaal 20 minuten aanhoudt.

Vraag aan de geprikte te vertellen wat zij van de verdoven merkt (wat merkt u van de verdoving?).

Kosten: € 750.- p.p. vrijgesteld van BTW incl . lunch

Datum en tijd: zaterdag 12 oktober 2024

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie:  Wijnandsrade

Docent: Dr. J.P. Ho

Jean-Pierre Ho is in 2008 afgestudeerd als tandarts en in 2013 als basisarts, beide keren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd in de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam welke hij heeft afgerond in 2017.

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen  kunnen  ook InCompany  plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties?
Laat het ons weten, mail naar   info@aspd.nl

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:


  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier