Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts-/huisartsenpraktijk.

De Praktijkmanager vervult een belangrijke rol in de tandartsen/huisartsen praktijk. De werkzaamheden die hij/zij doet dragen bij aan het optimaal functioneren van een praktijk.

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de praktijkmanager.

De scholing wordt afgesloten met een zelf ontwikkeld verbeterplan voor de (eigen) praktijk.  

VORM

De training vindt plaats in de eigen kleine groep, waardoor er een veilige leeromgeving wordt gecreëerd om tot goede leerprocessen te komen. De training zal bestaan uit veel praktijkoefeningen en eigen casuïstiek waaraan de theorie wordt gekoppeld. De trainingen zullen verder bestaan uit verschillende werkvormen, zoals oefeningen, rollenspellen, YouTube-filmpjes. De nieuwste middelen worden gebruikt om een afwisselend en inspirerend programma te maken.  Iedere deelnemer kan goed oefenen en krijgt volop begeleiding en persoonlijke feedback om zich verder te bekwamen.

VERBETERPLAN

Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een verbeterplan voor de eigen praktijk
In overleg met de leidinggevende bepalen zij een onderwerp van een verbeterplan. De deelnemers worden hierin 1 op 1 gecoacht. Op de laatste dag zullen zij een presentatie over hun verbeterplan en resultaten geven.

DOCENT

De training wordt gegeven door Ingrid Caubergh-Sprenger.

Ingrid Caubergh heeft een achtergrond als gezondheidswetenschapper. Al meer dan 10 jaar verzorgt ze met veel plezier en enthousiasme communicatietrainingen. Ingrid’s trainingen kenmerken zich door: afwisseling, energie, zelfreflectie en direct resultaat. Ingrid werkt op zelfstandige basis voor veel huisarts/tandarts praktijken. Daarnaast is zij als vaardigheidstrainer verbonden aan de opleiding tot geneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Groepsgrootte: de scholing wordt gegeven in een kleine groep, waardoor er veel interactie ontstaat. Een actieve inbreng van de deelnemers is gewenst. Er is een beperkt aantal plaatsen. Maximaal 8-10 deelnemers.

KWALIFICATIES

TopEvent is geregistreerd in register CRKBO en levert BTW vrij
TopEvent heeft instellingsaccreditatie van de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden).
Ingrid Caubergh is geregistreerd binnen de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
Ingrid Caubergh-Sprenger is geregistreerd onder nummer 6322-64401 bij Stichting Post Initieel Hoger Onderwijs
Ingrid Caubergh-Sprenger is gecertificeerd als Nobtra trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de Praktijkmanager.

Basis Praktijkmanager I

Dagdeel 1: Hoe zit de organisatie/structuur van ‘mijn ‘ (tand)artsenpraktijk in elkaar? Wat is de plaats van de Praktijkmanager in de organisatie? Hoe om te gaan met deze (nieuwe) functie en de nieuwe plaats in de organisatie? Wat is een Praktijkmanager? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Praktijkmanager? Wat doe ik aan taken? Wat zou ik nog kunnen doen. Wat zijn de sterke- en zwakke punten van de praktijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen? (SWOT-analyse)

Dagdeel 2: Bespreken huiswerk. Wat zijn mij kern kwaliteiten, valkuilen, allergieën en ontwikkelpunten? Sommige mensen liggen me gewoon niet…Met bepaalde mensen heb ik erg veel moeite…Mensen indelen met kleuren (Insights Discovery ©) Hoe is de kleursamenstelling in ons team? Welke consequenties heeft dit voor het samenwerking in het team. Hoe maak ik van onze groep medewerkers in de praktijk een echt team? Wat is het verschil tussen een groep en een team? Hoe ontwikkelen teams zich? Welke 5 fasen van teamontwikkeling zijn er? (Tuckman)

Dagdeel 3: Bespreken huiswerk. Communicatie wat kan er mis gaan? Feiten versus interpretaties in de communicatie. Vijf waarheden van communicatie? Hoe optimaliseer je de communicatie. Hoe kan ik overtuigen en beïnvloeden. Verbaal versus non-verbaal communiceren. Hoe los ik communicatiemisverstand op? LSD.

Dagdeel 4: Bespreken huiswerk. Hoe ‘stuur’ je je medewerkers aan? Welke type ben ik?
Relatiegericht versus taakgericht aansturen. Hoe ontwikkelen (nieuwe) medewerkers/ stagiaires zich? (Hersey Blanchard. Situationeel Leidinggeven) Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Instrueren, overtuigen, overleggen, coachen en delegeren. Wanneer pas je welke stijl toe? Hoe stimuleer en motiveer ik mensen? Welke stijl van leidinggeven pas je toe bij wie?

Kosten € 1295.- vrijgesteld bij minimaal 6 personen en maximaal 8 personen. Er is nog 3 plaatsen beschikbaar

Nieuwe data’s najaar 2024

Basisopleiding Prakijkmanager I

Praktijkmanager Basis bijeenkomst 1
Gepland: 20 sep 2024 09:00 t/m 13.00

Praktijkmanager Basis bijeenkomst 2
Gepland: 11 okt 2024 09:00 t/m 13.00

Praktijkmanager Basis bijeenkomst 3
Gepland: 1 nov 2024 09:00 t/m 13.00

Praktijkmanager Basis bijeenkomst 4
Gepland: 22 nov 2024 09:00 t/m 13.00

Locatie: ASPD, Hellebroekerweg 43 Wijnandsrade

Praktijkmanager II Verdieping

Om praktijkmanager II te volgen, dien je praktijkmanager I te hebben gedaan. Bij deze verdiepingsmodule dien je een verbeterplan te maken en uit te voeren.

Een onderdeel van deze module is een 1 op 1 coachgesprek met docent over verbeterplan en/of eigen functioneren in de praktijk.

Dagdeel 5: Verdieping situationeel leiderschap. Wat is een functioneringsgesprek? Hoe voer ik functioneringsgesprek? Wat zijn de 7 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey). Hoe maak je een verbeterplan.  Eindopdracht: schrijven en presenteren van een verbeterplan over een van behandelde onderwerpen uit de opleiding. Nadenken over verbeterplan.

Dagdeel 6: Wat doe je met medewerkers die hun werk niet goed doen? Feedback geven en oefenen. Hoe spreek je je mensen aan? Werken aan verbeterplan. In brengen eigen casuïstiek vanuit de praktijk?

Dagdeel 7: Hoe voer je een verbeterplan door? Doorvoeren van veranderingen? Welke stappen doorloop je hiervoor? Hoe vergader je effectief? (Lencioni). Wat zijn de teamrollen van Belbin? Motiverende gespreksvoering

Dagdeel 8: presenteren van verbeterplannen.

Kosten € 1295.- vrijgesteld van btw bij minimaal 6 personen volgeboekt

Data’s worden nader bekend gemaakt na afronding basis Praktijkmanager I

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen  kunnen  ook InCompany  plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties?
Laat het ons weten, mail naar info@aspd.nl