Het doel van de opleiding preventie-assistent (e) is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistent(en) op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne. De student wordt hierin bijgestaan door een praktijkbegeleider uit zijn eigen praktijk, mondhygiënist of tandarts.
Na het behalen van de eindtoets ontvangt de student een diploma van ASPD.

De tandartsassistent(e) kan zich dan na de opleiding als zij het diploma heeft behaald preventie-assistent(e) noemen.

Voor deze opleiding kunt u STAP-budget aanvragen!
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.
Let op: Het aanvragen van STAP-budget kan vanaf dinsdag 1 maart 2022 om 10:00 uur.
voor meer informatie https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

Aanmelden voor de opleiding tandartsassistente
Stap 1
Kies een van de opleidingen die voor het STAP-budget in aanmerking komen op www.aspd.nl  Schrijf je in voor de desbetreffende opleiding en vermeld in de opmerkingen dat je voor deze opleiding het STAP- budget aan wilt vragen.

Stap 2
Na je aanmelding ontvang je van ons een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Dat STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig voor je STAP-aanvraag bij UWV!

Stap 3
Vraag je STAP-budget aan bij UWV via de volgende stappen:

Ga naar www.stapuwv.nl en log in met DigiD.
Vul het digitale aanvraagformulier in en upload je digitale STAP-aanmeldingsbewijs dat je van de opleider hebt gekregen

Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die 4 weken start ná je aanvraag, en die start binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Als je voor je opleiding op 1 juli STAP aanvraagt, dient deze dus te starten na 31 juli  en uiterlijk in de maand september.

Stap 4
Na toekenning vanuit het UWV (en dus niet door de opleider) ontvang jij en
ook wij een bericht van UWV. We zetten je voorlopige aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. Jouw opleider ontvangt na afloop van je opleiding definitief toegekende subsidie.

Stap 5
Kom je niet in aanmerking voor het STAP-budget of is het budget op? Wat jammer! Laat het ons dan wel even weten. Het STAP-aanmeldingsbewijs is voorlopig, aangezien je als subsidieaanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit. In het volgende aanvraagtermijn kun je uiteraard weer een aanvraag indienen. De kans is aanwezig dat je hiervoor een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs nodig hebt met een nieuwe startdatum omdat een scholing waarvoor je STAP-budget wilt benutten 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak dient te starten.
LET OP: onze algemene voorwaarden zijn wel van toepassing als je besluit
om de aangevraagde opleiding alsnog te annuleren.
Bekijk hieronder onze folder voor meer informatie.

Brochure tandartsassistent

Kosten opleiding € 2795.- vrijgesteld van BTW
Start moment 2x per jaar klassikaal en Incompany in onderling overleg ! vraag naar de startdatum via info@aspd.nl

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 11 opleidingsdagen. De dagen zijn verdeeld in een theoretisch- en praktische gedeelte.

Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworden kennis en vaardigheden oefent.

Er zijn buiten de opleidingsdagen ook nog extra avonden voor het oefenen in de praktijk, hier worden geen extra kosten voor berekend.

Mocht je geen positieve beoordeling krijgen voor het praktijkexamen dan stellen wij het examen uit.

Er worden geen kosten berekend voor een herexamen.

Leerdoelen:

In deze opleiding staat de uitvoering van diverse preventieve taken centraal:

 • Anamnese
 • Mondonderzoek weke delen en harde weefsels
 • DPSI score
 • Plaque kleurtest
 • Voorlichting
 • Voedingsadvies
 • Mondhygiëne-instructie
 • Het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met ultrasoon apparatuur en handinstrumentarium
 • Polijsten van gebitselementen en het appliceren van locale fluoride.
 • Naast bovengenoemde onderwerpen is er aandacht voor de Wet BIG.

Communicatie:

 • Professionele relatie opbouwen
 • Casuïstiek
 • Eigen communicatiestijl

Daarnaast is er aandacht voor:

 • Professionele houding
 • Professionele communicatie
 • Ergonomie
 • Infectiepreventie
 • Praktijkhygiëne

Logboek:

De opleiding preventieassistent heeft een praktische insteek en de voorbereiding op het uitvoeren van een preventiebehandeling staat centraal. De 11 lessen waarin deze opleiding preventieassistent gegeven wordt, is te kort om de praktische vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Tijdens deze lessen wordt vooral kennis een vaardigheden aangereikt, die tussen de lessen door in de praktijk geoefend moeten worden. De tandarts speelt hierbij een coachende en begeleidende rol. Om de begeleidende docenten inzicht te geven hoe de praktische vaardigheden zich ontwikkelen, wordt er een logboek bijgehouden. Met het logboek wordt heen en weer gependeld tussen de cursuslocatie en de praktijk. In het logboek kunnen de cursist, de docent en de tandarts de vorderingen bijhouden zodat er een overzicht is van de sterke punten en de leerpunten. Het logboek heeft drie functies:

 1. Reflectie door te bespreken en evalueren van de oefeningen in de praktijk, leert u om naar uzelf te kijken in de werksituatie. Dit wordt ook wel reflecteren genoemd. Bij reflectie stelt men zichzelf de volgende vragen: – Hoe heb ik dit aangepakt? – Heb ik voldoende gelet op de aandachtspunten en richtlijnen? – Wat ging goed? – Wat kon beter?
 2. Inzicht in het leerproces.  Door het werken met het logboek krijgt u, maar ook de docenten en de tandarts zicht op het leerproces. Door te kijken naar de voortgang kunnen leerpunten worden bepaald. Het logboek dient als een communicatiemiddel tussen de betrokkenen.
 3. Leerstatus Het logboek geeft niet alleen zicht op het leerproces, maar ook zicht op de leerstatus. Wat kan de student wel en wat kan hij/zij nog niet. Uiteindelijk zal niet alleen uit het examen, maar ook uit het logboek blijken wat de cursist allemaal beheerst.

Voorwaarden voor deelname student:

 • De tandartsassistente heeft meerdere jaren ervaring en is gediplomeerd.
 • Aanwezigheid op alle opleidingsdagen.
 • De student wordt begeleidt door een praktijkbegeleider (tandarts, mondhygiëniste) die werkzaam is in dezelfde praktijk.
 • Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworven kennis en vaardigheden oefent.

Voorwaarden voor deelname praktijkbegeleider:

 • De praktijkbegeleider is een tandarts of m rol in bij het coachen en begeleiden en maakt tijd vrij voor de begeleiding bij het oefenen van vaardigheden in de praktijk.

Kosten:

€ 2795.- vrijgesteld van btw  incl. lesmateriaal, ingangstoets, examen en eventueel herexamen en achteraf geen extra kosten!

Startdatum januari en september
InCompany in onderling overleg

Docenten:
Maud Palmen: mondhygiëniste / theorie en praktijklessen
Maud Mertens: mondhygiëniste / praktijklessen en examinator
Nynke Riksen: preventieassistente/ praktijklessen
Myrna Klein Nagelvoort: preventieassistente / praktijklessen
Machteld van der Linden: paro-preventieassistente / praktijklessen
Anja Huits: paro-preventieassistente / praktijklessen
Claar Kurvers: assistent docent/ praktijklessen en evalueren met begeleider van de praktijk

Communicatie Top Event

Ingrid Cauberg: Communicatie deskundige

Examinator

Externe mondhygiëniste/ tandarts

Korting bij 2 of meer studenten uit 1 praktijk
Voor Incompany opleidingen hanteren wij speciale prijzen, minimaal 4 personen
Graag maken wij voor u een offerte op maat!

Erkenning:

De Opleiding Preventieassisitenten  heeft per december 2017 de accreditatie ontvangen voor het register preventieassisitenten.

Na het behalen van het diploma preventieassisitenten is het mogelijk ingeschreven te worden in het register preventieassistenten.

Inschrijven mogelijk via cursus tandartspraktijk, opleiding preventie-assistent(e)

Gegarandeerde kwaliteit

Alle deelnemers die een cursus, training of opleiding met goed gevolg afronden, ontvangen een officieel erkend certificaat dat tevens het bewijs is dat is voldaan aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis. Daarnaast zijn de organisaties waar ASPD mee samenwerkt, aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u maximaal één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

ASPD is CBRKO gecertificeerd en zijn dus ook vrijgesteld van BTW.
De cursussen zullen alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

Brochure preventie assistente

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:

  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier