Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts-/huisartsenpraktijk.

De Praktijkmanager vervult een belangrijke rol in de tandartsen/huisartsen praktijk. De werkzaamheden die hij/zij doet dragen bij aan het optimaal functioneren van een praktijk.

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de praktijkmanager.

De scholing wordt afgesloten met een zelf ontwikkeld verbeterplan voor de (eigen) praktijk.  

VORM

De training vindt plaats in de eigen kleine groep, waardoor er een veilige leeromgeving wordt gecreëerd om tot goede leerprocessen te komen. De training zal bestaan uit veel praktijkoefeningen en eigen casuïstiek waaraan de theorie wordt gekoppeld. De trainingen zullen verder bestaan uit verschillende werkvormen, zoals oefeningen, rollenspellen, YouTube-filmpjes. De nieuwste middelen worden gebruikt om een afwisselend en inspirerend programma te maken.  Iedere deelnemer kan goed oefenen en krijgt volop begeleiding en persoonlijke feedback om zich verder te bekwamen.

VERBETERPLAN

Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een verbeterplan voor de eigen praktijk
In overleg met de leidinggevende bepalen zij een onderwerp van een verbeterplan. De deelnemers worden hierin 1 op 1 gecoacht. Op de laatste dag zullen zij een presentatie over hun verbeterplan en resultaten geven.

DOCENT

De training wordt gegeven door Ingrid Caubergh-Sprenger.

Ingrid Caubergh heeft een achtergrond als gezondheidswetenschapper. Al meer dan 10 jaar verzorgt ze met veel plezier en enthousiasme communicatietrainingen. Ingrid’s trainingen kenmerken zich door: afwisseling, energie, zelfreflectie en direct resultaat. Ingrid werkt op zelfstandige basis voor veel huisarts/tandarts praktijken. Daarnaast is zij als vaardigheidstrainer verbonden aan de opleiding tot geneeskunde van de Universiteit Maastricht.

Groepsgrootte: de scholing wordt gegeven in een kleine groep, waardoor er veel interactie ontstaat. Een actieve inbreng van de deelnemers is gewenst. Er is een beperkt aantal plaatsen. Maximaal 8-10 deelnemers.

KWALIFICATIES

 • TopEvent is geregistreerd in register CRKBO en levert BTW vrij
 • TopEvent heeft instellingsaccreditatie van de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden).
 • Ingrid Caubergh is geregistreerd binnen de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches
 • Ingrid Caubergh-Sprenger is geregistreerd onder nummer 6322-64401 bij Stichting Post Initieel Hoger Onderwijs
 • Ingrid Caubergh-Sprenger is gecertificeerd als Nobtra trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de Praktijkmanager.

Basis Praktijkmanager I

Dagdeel 1: Hoe zit de organisatie/structuur van ‘mijn ‘ (tand)artsenpraktijk in elkaar? Wat is de plaats van de Praktijkmanager in de organisatie? Hoe om te gaan met deze (nieuwe) functie en de nieuwe plaats in de organisatie? Wat is een Praktijkmanager? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Praktijkmanager? Wat doe ik aan taken? Wat zou ik nog kunnen doen. Wat zijn de sterke- en zwakke punten van de praktijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen? (SWOT-analyse)

Dagdeel 2: Bespreken huiswerk. Wat zijn mij kern kwaliteiten, valkuilen, allergieën en ontwikkelpunten? Sommige mensen liggen me gewoon niet…Met bepaalde mensen heb ik erg veel moeite…Mensen indelen met kleuren (Insights Discovery ©) Hoe is de kleursamenstelling in ons team? Welke consequenties heeft dit voor het samenwerking in het team. Hoe maak ik van onze groep medewerkers in de praktijk een echt team? Wat is het verschil tussen een groep en een team? Hoe ontwikkelen teams zich? Welke 5 fasen van teamontwikkeling zijn er? (Tuckman)

Dagdeel 3: Bespreken huiswerk. Communicatie wat kan er mis gaan? Feiten versus interpretaties in de communicatie. Vijf waarheden van communicatie? Hoe optimaliseer je de communicatie. Hoe kan ik overtuigen en beïnvloeden. Verbaal versus non-verbaal communiceren. Hoe los ik communicatiemisverstand op? LSD.

Dagdeel 4: Bespreken huiswerk. Hoe ‘stuur’ je je medewerkers aan? Welke type ben ik?
Relatiegericht versus taakgericht aansturen. Hoe ontwikkelen (nieuwe) medewerkers/ stagiaires zich? (Hersey Blanchard. Situationeel Leidinggeven) Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Instrueren, overtuigen, overleggen, coachen en delegeren. Wanneer pas je welke stijl toe? Hoe stimuleer en motiveer ik mensen? Welke stijl van leidinggeven pas je toe bij wie?

Kosten € 1195.- vrijgesteld bij minimaal 6 personen en maximaal 8 personen. Er is nog 1 plaats beschikbaar

Nieuwe data’s voorjaar 2023

Basisopleiding Prakijkmanager I

Opleiding Prakijkmanager basis dag 1

Gepland: 13 januari 2023 09:00 t/m 12:30 uur

Opleiding Prakijkmanager basis dag 2

Gepland: 3 februari 09:00 t/m 12:30 uur

Opleiding Prakijkmanager basis dag 3

Gepland: 3 maart 09:00 t/m 12:30 uur

Opleiding Prakijkmanager basis dag 4

Gepland: 7 april  2023 09:00 t/m 12:30 uur

Locatie: ASPD, Hellebroekerweg 43 Wijnandsrade

 

Voor deze opleiding kunt u STAP-budget aanvragen!
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.
Let op: Het aanvragen van STAP-budget kan vanaf 2 januari 2023  om 10:00 uur.
voor meer informatie https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx

Stap 1
Kies een van de opleidingen die voor het STAP-budget in aanmerking komen op www.aspd.nl  Schrijf je in voor de desbetreffende opleiding en vermeld in de opmerkingen dat je voor deze opleiding het STAP- budget aan wilt vragen.

Stap 2
Na je aanmelding ontvang je van ons een digitaal STAP-aanmeldingsbewijs. Dat STAP-aanmeldingsbewijs heb je nodig voor je STAP-aanvraag bij UWV!

Stap 3
Vraag je STAP-budget aan bij UWV via de volgende stappen:

 • Ga naar www.stapuwv.nl en log in met DigiD.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in en upload je digitale STAP-aanmeldingsbewijs dat je van de opleider hebt gekregen

Je kunt alleen STAP-budget aanvragen voor een opleiding die 4 weken start ná je aanvraag, en die start binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Als je voor je opleiding op 2 januari 2023  STAP aanvraagt, dient deze dus te starten na 31 januari 2023.

Stap 4
Na toekenning vanuit het UWV (en dus niet door de opleider) ontvang jij en
ook wij een bericht van UWV. We zetten je voorlopige aanmelding om in een daadwerkelijke inschrijving. Jouw opleider ontvangt na afloop van je opleiding definitief toegekende subsidie.

Stap 5
Kom je niet in aanmerking voor het STAP-budget of is het budget op? Wat jammer! Laat het ons dan wel even weten. Het STAP-aanmeldingsbewijs is voorlopig, aangezien je als subsidieaanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit. In het volgende aanvraagtermijn kun je uiteraard weer een aanvraag indienen. De kans is aanwezig dat je hiervoor een nieuw STAP-aanmeldingsbewijs nodig hebt met een nieuwe startdatum omdat een scholing waarvoor je STAP-budget wilt benutten 4 weken na je aanvraag en binnen 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak dient te starten.
LET OP: onze algemene voorwaarden zijn wel van toepassing als je besluit
om de aangevraagde opleiding alsnog te annuleren.

Praktijkmanager II Verdieping

Om praktijkmanager II te volgen, dien je praktijkmanager I te hebben gedaan. Bij deze verdiepingsmodule dien je een verbeterplan te maken en uit te voeren.

Een onderdeel van deze module is een 1 op 1 coachgesprek met docent over verbeterplan en/of eigen functioneren in de praktijk.

Dagdeel 5: Verdieping situationeel leiderschap. Wat is een functioneringsgesprek? Hoe voer ik functioneringsgesprek? Wat zijn de 7 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey). Hoe maak je een verbeterplan. Eindopdracht: schrijven en presenteren van een verbeterplan over een van behandelde onderwerpen uit de opleiding. Nadenken over verbeterplan.

Dagdeel 6: Wat doe je met medewerkers die hun werk niet goed doen? Feedback geven en oefenen. Hoe spreek je je mensen aan? Werken aan verbeterplan. In brengen eigen casuïstiek vanuit de praktijk?

Dagdeel 7: Hoe voer je een verbeterplan door? Doorvoeren van veranderingen? Welke stappen doorloop je hiervoor? Hoe vergader je effectief? (Lencioni). Wat zijn de teamrollen van Belbin? Motiverende gespreksvoering

Dagdeel 8: presenteren van verbeterplannen.

Kosten € 1195.- vrijgesteld van btw bij minimaal 6 personen

Data’s worden nader bekend gemaakt na afronding basis Praktijkmanager I

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen  kunnen  ook InCompany  plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties?
Laat het ons weten, mail naar info@aspd.nl

Inschrijven

  Persoonsgegevens

  Geboortedatum

  Bedrijfsgegevens

  Factureren aan:

  Ik ga akkoord met:

  Bekijk hem hier

  Bekijk hem hier