Klachtenprocedure

 1. Vragen van administratieve aard of die betrekking hebben tot het onderwijs worden binnen tien dagen schriftelijk beantwoord.
  Brieven die een langere verwerkingstijd nodig hebben worden beantwoord met een brief dat de vraag in behandeling is genomen en dat we binnen twee maanden een reactie zullen geven op de vraag.
 2. Klachten die betrekking hebben tot het onderwijs worden binnen 10 dagen behandeld. Indien wij meer tijd nodig om de klacht te onderzoeken zullen wij een brief sturen dat we de klacht in behandeling hebben genomen en dat we binnen 8 weken schriftelijk zullen reageren. (bijlage)
 3. De klachtenprocedure is te vinden op de website op www.aspd.nl(zie algemene voorwaarden)
 4. Klachten moeten binnen twee maanden na het beëindigen van de cursus schriftelijk ingediend worden. Na twee maanden na het beëindigen van de cursus vervalt het recht tot klagen.
 5. De klachten en de afhandeling worden bewaard in een ordner “Klachten” die staat in een kast van de administratie die op slot gaat. De klachten zullen onbeperkt bewaard worden.
 6. Indien een klacht niet onderling opgelost kan worden dan zullen wij de klacht verwijzen naar de geschillencommissie particuliere onderwijsinstelling.
 7. Het oordeel van de geschillencommissie particuliere onderwijsinstelling is bindend en zal inden nodig snel afgehandeld worden.

Voor meer informatie: http://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/geschillencommissie/

Geschillencommisie NRTO: PDF

Vul klacht in

  Persoonsgegevens

  Eventueel praktijkgegevens

  Uw klacht: