ASPD BV is aangesloten bij de branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en houdt zich aan de door hen opgestelde voorwaarden en gedragscode.

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juli 2015.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

Download Algemene voorwaarden consument

Download algemene voorwaarden business-to- business

Download de gedragscode consument

Download de gedragscode business-to- business