Cursus tandartsenpraktijk

Opleiding preventieassistent(e)

Opleiding preventieassistent(e)

Het doel van de opleiding preventie-assistent (e) is het scholen van ervaren en gemotiveerde tandartsassistent(en) op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne. De student wordt hierin bijgestaan door een praktijkbegeleider uit zijn eigen praktijk, mondhygiënist of tandarts.
Na het behalen van de eindtoets ontvangt de student een diploma van ASPD. 
De tandartsassistent(e) kan zich dan na de opleiding als zij het diploma heeft behaald preventie-assistent(e) noemen.

Opleidingsduur
De opleiding bestaat uit 11 opleidingsdagen. De dagen zijn verdeeld in een theoretisch- en praktische gedeelte.
Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworden kennis en vaardigheden oefent.

Er zijn buiten de opleidingsdagen ook nog extra avonden voor het oefenen in de praktijk, hier worden geen extra kosten voor berekend.

Mocht je geen positieve beoordeling krijgen voor het praktijkexamen dan stellen wij het examen uit.
Er worden geen kosten berekend voor een herexamen.

Leerdoelen:

In deze opleiding staat de uitvoering van diverse preventieve taken centraal:
              
Anamnese
               Mondonderzoek weke delen en harde weefsels 
               DPSI score
               Plaque kleurtest 
               Voorlichting 
               Voedingsadvies
               Mondhygiëne-instructie
               Het verwijderen van tandplaque en/of supragingivaal tandsteen met ultrasoon
               apparatuur en handinstrumentarium
               Polijsten van gebitselementen en het appliceren van locale fluoride. 
               Naast bovengenoemde onderwerpen is er aandacht voor de Wet BIG.

Communicatie:
Professionele relatie opbouwen
Casuïstiek
Eigen communicatiestijl

Daarnaast is er aandacht voor:
Professionele houding
Professionele communicatie
Ergonomie
Infectiepreventie
Praktijkhygiëne 

Logboek:

De opleiding preventieassistent heeft een praktische insteek en de voorbereiding op het uitvoeren van een preventiebehandeling staat centraal. De 11 lessen waarin deze opleiding preventieassistent gegeven wordt, is te kort om de praktische vaardigheden goed onder de knie te krijgen. Tijdens deze lessen wordt vooral kennis een vaardigheden aangereikt, die tussen de lessen door in de praktijk geoefend moeten worden. De tandarts speelt hierbij een coachende en begeleidende rol. Om de begeleidende docenten inzicht te geven hoe de praktische vaardigheden zich ontwikkelen, wordt er een logboek bijgehouden. Met het logboek wordt heen en weer gependeld tussen de cursuslocatie en de praktijk. In het logboek kunnen de cursist, de docent en de tandarts de vorderingen bijhouden zodat er een overzicht is van de sterke punten en de leerpunten. Het logboek heeft drie functies:

 1. Reflectie door te bespreken en evalueren van de oefeningen in de praktijk, leert u om naar uzelf te kijken in de werksituatie. Dit wordt ook wel reflecteren genoemd. Bij reflectie stelt men zichzelf de volgende vragen: – Hoe heb ik dit aangepakt? – Heb ik voldoende gelet op de aandachtspunten en richtlijnen? – Wat ging goed? – Wat kon beter?
 2. Inzicht in het leerproces.  Door het werken met het logboek krijgt u, maar ook de docenten en de tandarts zicht op het leerproces. Door te kijken naar de voortgang kunnen leerpunten worden bepaald. Het logboek dient als een communicatiemiddel tussen de betrokkenen.
 3. Leerstatus Het logboek geeft niet alleen zicht op het leerproces, maar ook zicht op de leerstatus. Wat kan de student wel en wat kan hij/zij nog niet. Uiteindelijk zal niet alleen uit het examen, maar ook uit het logboek blijken wat de cursist allemaal beheerst.

Voorwaarden voor deelname student:
              
De tandartsassistente heeft meerdere jaren ervaring en is gediplomeerd.
               Aanwezigheid op alle opleidingsdagen.
               De student wordt begeleidt door een praktijkbegeleider (tandarts, mondhygiëniste)
               die  werkzaam is in dezelfde praktijk.
               Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig
               huiswerkopdrachten uitvoert en in de eigen praktijk onder begeleiding, nieuwe verworven
               kennis en vaardigheden oefent.

Voorwaarden voor deelname praktijkbegeleider:
              
De praktijkbegeleider is een tandarts of mondhygiënist.
               De praktijkbegeleider neemt een actieve rol in bij het coachen en begeleiden en maakt tijd
               vrij voor de begeleiding bij het oefenen van vaardigheden in de praktijk.

Kosten:
€ 2795.- vrijgesteld van btw  incl. lesmateriaal, ingangstoets, examen en eventueel herexamen
Achteraf geen extra kosten!

 

Nieuwe data's najaar 2018

De cursusdagen zijn als volgt:
Intaketoets vrijdag 7 september 2018
Dag 2:    Vrijdag 28 september 2018
Dag 3:    Zaterdag 29 september 2018
Dag 4:    Vrijdag 19 oktober 2018
Dag 5:    Zaterdag 20 oktober 2018
Dag 6:    Vrijdag 16 november 202018
Dag 7:    Zaterdag 17 november 2018
Dag 8:    Vrijdag 14 december 2018
Dag 9:    Zaterdag 15 december 2018
Dag 10:  Zaterdag 12 januari  2019
Dag 11:  Zaterdag 26 januari 2019 Examen

 

 

Docenten:
Maud Palmen: mondhygiëniste
Theorie en praktijklessen
Maud Mertens: mondhygiëniste

Praktijklessen en examinator
Nynke Riksen: preventieassistente

Praktijklessen
Rianne Thewissen: Paro-preventieassistente

Praktijklessen
Claar Kurvers: assistent docent
Praktijklessen en evalueren met begeleider van de praktijk

 

Communicatie Top Event
Ingrid Cauberg: Communicatie deskundige

Examinator
Externe mondhygiëniste/ tandarts

Korting bij 2 of meer studenten uit 1 praktijk
Voor Incompany opleidingen hanteren wij speciale prijzen, minimaal 4 personen
Graag maken wij voor U een offerte op maat!

Erkenning:
De Opleiding Preventieassisitenten  heeft per december 2017 de accreditatie ontvangen voor het register preventieassisitenten.
Na het behalen van het diploma preventieassisitenten is het mogelijk ingeschreven te worden in het register preventieassistenten.

Inschrijven mogelijk via cursus tandartspraktijk, opleiding preventie-assistent(e)

 

Gegarandeerde kwaliteit

Alle deelnemers die een cursus, training of opleiding met goed gevolg afronden, ontvangen een officieel erkend certificaat dat tevens het bewijs is dat is voldaan aan de gevraagde scholings- en bekwaamheidseis. Daarnaast zijn de organisaties waar ASPD mee samenwerkt, aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO).

Na ontvangst van uw inschrijving zenden wij u maximaal één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van deelname.

ASPD is CBRKO gecertificeerd en zijn dus ook vrijgesteld van BTW.
De cursussen zullen alleen doorgang vinden bij voldoende inschrijvingen.

              

 

 

INSCHRIJVEN

 


Persoons gegevens


Bedrijfsgegevens


Ik ga akoord met

 

 

 -

 

 

Over ASPD

ASPD brengt mensen binnen de zorg bij elkaar. Wij willen een partner zijn voor organisaties in de eerstelijnszorg om een oplossing te bieden voor hun (tijdelijke) personeelsbehoefte. Door de jarenlange ervaring en mede door het zelf mogen vervangen in vele praktijken en de passie voor het werken binnen de zorg is het voor ASPD makkelijker om een goede keuze voor de praktijk te maken.

Nieuws

 • Nieuws

  Nieuwe data's opleiding preventieassistent(e) voorjaar 2018 Dag 1: Intaketoets vrijdag 15 december 2017 ingangstoets Dag 2: Vrijdag 12 januari 2018

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ASPD

Assistentie Service Per Direct

Hellebroekerweg 43
6363AB - Wijnandsrade
Nederland

Tel:  +31 45 524 82 30
Fax:  +31 45 524 82 31

Email
Algemeen: info@aspd.nl
Urenregistratie: uren@aspd.nl