Cursus tandartsenpraktijk

Opleiding tot praktijkmanager

 

 

 

LEERGANG VOOR DE PRAKTIJKMEDEWERKER/ PRAKTIJKMANAGER VAN DE TANDARTS/ HUISARTSENPRAKTIJK.

 

De praktijkmanager vervult een belangrijke rol in de tandartsen/huisartsen praktijk. De werkzaamheden die hij/zij doet dragen bij aan het optimaal functioneren van een praktijk.

 

In deze scholing/training wordt de aandacht gelegd op het verder professionaliseren van de werkzaamheden van de praktijkmanager.

 

De scholing wordt afgesloten met een zelf ontwikkeld verbeterplan voor de (eigen) praktijk.

 

VORM

De training vindt plaats in de eigen kleine groep, waardoor er een veilige leeromgeving wordt gecreëerd om tot goede leerprocessen te komen. De training zal bestaan uit veel praktijkoefeningen en eigen casuïstiek waaraan de theorie wordt gekoppeld. De trainingen zullen verder bestaan uit verschillende werkvormen, zoals oefeningen, rollenspellen, YouTube-filmpjes. De nieuwste middelen worden gebruikt om een afwisselend en inspirerend programma te maken.  Iedere deelnemer kan goed oefenen en krijgt volop begeleiding en persoonlijke feedback om zich verder te bekwamen.

 

VERBETERPLAN

Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een verbeterplan voor de eigen praktijk
In overleg met de leidinggevende bepalen zij een onderwerp van een verbeterplan. De deelnemers worden hierin 1 op 1 gecoacht. Op de laatste dag zullen zij een presentatie over hun verbeterplan en resultaten geven.

 

DOCENT

De training wordt gegeven door Ingrid Caubergh-Sprenger.

 

Ingrid Caubergh heeft een achtergrond als gezondheidswetenschapper. Al meer dan 10 jaar verzorgt ze met veel plezier en enthousiasme communicatietrainingen. Ingrid’s trainingen kenmerken zich door: afwisseling, energie, zelfreflectie en direct resultaat. Ingrid werkt op zelfstandige basis voor veel huisarts/tandarts praktijken. Daarnaast is zij als vaardigheidstrainer verbonden aan de opleiding tot geneeskunde van de Universiteit Maastricht.

 

 

Groepsgrootte: de scholing wordt gegeven in een kleine groep, waardoor er veel interactie ontstaat. Een actieve inbreng van de deelnemers is gewenst. Er is een beperkt aantal plaatsen. Maximaal 8-10 deelnemers. 

 

KWALIFICATIES

 

 

 

 

TopEvent is geregistreerd in register CRKBO en levert BTW vrij

    

TopEvent heeft instellingsaccreditatie van de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden).

 

 

Ingrid Caubergh is geregistreerd binnen de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches

 

 

 

Ingrid Caubergh-Sprenger is geregistreerd  onder nummer  6322-64401 bij Stichting Post Initieel Hoger Onderwijs

 

Ingrid Caubergh-Sprenger is gecertificeerd als Nobtra trainer bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers

 

 

 

 

BIJEENKOMST 1: DE PRAKTIJKMANAGER

 

 

 

Korte huiswerkopdracht. Beschrijf in max. 1 A4 hoe jij tegen de functie van praktijkmanager aankijkt. Wat is jouw plaats in het team en in de praktijk? Wat gaat er goed en wat kan er beter. Deze opdracht voorafgaand aan de 1e les mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

10:00

Uitleg opleiding en coaching en start met kennismakingsoefening

 

11:00

Hoe zit de organisatie/structuur van ‘mijn ‘ (tand)artsenpraktijk in elkaar?

Wat is de plaats van de praktijkmanager in de organisatie? Hoe om te gaan met deze (nieuwe) functie en de nieuwe plaats in de organisatie?

 

12:00

Patiënttevredenheid- patiëntveiligheid 

12:45

Lunch wordt verzorgd door ASPD

 

13.30

Wat is een praktijkmanager?

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de praktijkmanager? Wat doe ik aan taken? Wat zou ik nog kunnen doen.

 

 

Wat zijn de sterke- en zwakke punten van de praktijk?

Wat zijn de kansen en bedreigingen? (SWOT-analyse)

 

 

De sociale kaart. Wat is het belang van de sociale kaart?

 

13.45

Huiswerkopdracht sociale kaart en organogram

 

14:00

Afsluiting en einde

 

 

BIJEENKOMST 2: PERSONEELSBELEID /TEAMCOACHING

 

10.00

Terugkoppeling van huiswerk sociale kaart en organogram

11.00

Hoe maak ik van onze groep medewerkers in de praktijk een echt team? Wat is het verschil tussen een groep en een team?

11.30

Hoe ontwikkelen teams zich? Welke 5 fasen van teamontwikkeling zijn er? (Tuckman)

 

 

12.00

Sommige mensen liggen me gewoon niet…
Met bepaalde mensen heb ik erg veel moeite… DISC

Mensen indelen met kleuren (Insights Discovery ©)

Welke kleur ben ik? Welke kleur is mijn collega en mijn baas? Wat betekent dat?

Hoe is de kleursamenstelling in ons team? Welke consequenties heeft dit voor het samenwerking in het team.

12.45

 Lunch wordt verzorgd door ASPD

13:30

Wat is coachen?

 

Huiswerkopdracht

14.00

        Wetgeving aannemen personeel ( sollicitatieprocedure)

16.00

 

 

 

 

BIJEENKOMST 3: COMMUNICATIE EN FEEDBACK GEVEN

 

10.00

Terugkoppeling van huiswerk

10.30

Communicatie wat kan er mis gaan?

 

LSD

Feiten versus interpretaties in de communicatie.

Vijf waarheden van communicatie? Hoe optimaliseer je de communicatie

Hoe kan ik overtuigen en beïnvloeden.

Verbaal versus non-verbaal communiceren.

11:00

Hoe geef ik feedback? Gebruik van checklist.

12.45

Lunch wordt verzorgd door ASPD

13:30

Johari-venster.

Hoe corrigeer je medewerkers

14.00

Doorvoeren succesvolle veranderingen. Kotter

13.45

Huiswerkopdracht

 

14.00

         Ontslagregeling       

 

 

BIJEENKOMST: 4 LEIDINGGEVEN

 

10.00

Terugkoppeling van huiswerk 

10.30

Hoe ‘stuur’ je je medewerkers aan? Welke type ben ik?

Relatiegericht versus taakgericht aansturen.

11.00

Hoe ontwikkelen (nieuwe) medewerkers/stagiaires zich? (Hersey Blanchard. Situationeel Leidinggeven)

Welke stijlen van leidinggeven zijn er? Instrueren, overtuigen, overleggen, coachen en delegeren. Wanneer pas je welke stijl toe? Hoe stimuleer en motiveer ik mensen? Welke stijl van leidinggeven pas je toe bij wie?

12.00

Lunch wordt verzorgd door ASPD

13.00

7 eigenschappen van effectief leiderschap (Covey)

13.15

Wat is een functioneringsgesprek? 

 

Hoe voer ik functioneringsgesprek?

Welke zaken bespreek je in een functioneringsgesprek

Wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek.

Oefenen in het voeren van een functioneringsgesprek

14.00

Team rollen Belbin

14.30

       AVG privacywet

16.00

 

 

BIJEENKOMST 5: STRESS EN TIMEMANAGEMENT

10.00

Terugkoppeling van huiswerk

10.30

Stress management. Energievreters

 

Hoe zorg je voor een goede balans werk en privé

Timemanagement. Hoe hou ik het overzicht.

Hoe zorg je voor een goede balans werk en privé

Hoe doe ik de planning? Lange versus korte afspraken?

11.30

Omgaan met conflicten

 

Eindopdracht: schrijven en presenteren van een verbeterplan over een van behandelde onderwerpen uit de opleiding. De tand/huisartsen van de desbetreffende praktijk mogen ook komen luisteren naar het verbeterplan.

11.30

INTERVISIE, wat is dat en waarvoor kunnen we dit gebruiken?

12.00

Lunch wordt verzorgd door ASPD

12.45

Hoe ontwikkel ik een verbeterplan? Terugkoppeling van voorgenomen eindopdrachten.

13.30

Presentatievaardigheden

14.00

      Kwaliteitsbeheer( patiënttevredenheid)

       16.00

    

 

BIJEENKOMST 6: EIGEN ONTWIKKELING

 

10.00

Terugkoppeling van huiswerk

11.00

Wat zijn mij kern kwaliteiten, valkuilen, allergieën en ontwikkelpunten?

12.00

      POP voor mezelf

12.45

SMART doelen

13:30

Hoe vergaderingen voorzitten. Beleid bij vergaderingen. Moeilijke situaties bij vergaderingen. Opstellen van agenda. Lencioni

 

 

 

 

 

 

 

BIJEENKOMST 7: motiverende gespreksvoering

 

 

9.00

Coachingsgesprek deelnemer 1:

9.30

Coachingsgesprek deelnemer 2

 

Plenair programma

10.00

Motiverende gespreksvoering

11.00

Wat is de spirit waarmee MGV wordt uitgeoefend: samenwerking, acceptatie, compassie en ontlokken? Hoe ontwikkel je de vaardigheid en de  handigheid in reflectief luisteren? Hoe identificeer je de na te streven veranderdoelen? Hoe herken je de verandertaal en de behoudtaal van de patiënt? Hoe ontlok je verandertaal?

 

12.00

Lunch wordt verzorgd door ASPD

12.45

Hoe reageer je op verandertaal zodanig dat het sterker wordt? Hoe reageer je op behoudtaal en wrijving zodanig dat deze niet toeneemt? Hoe introduceer je op het juiste moment een veranderplan ? Hoe versterk je het commitment

14.00

Hoe verloopt de financiering

 

 

DAGDEEL 8 DAGDEEL EIND

10.00

Presentatie van deelnemer 1:

10.20

Presentatie van deelnemer 2:

10.40

Presentatie van deelnemer 3:

11.00

 

Presentatie van deelnemer 4:

11.20

Pauze

12.00

Presentatie van deelnemer 5:

12.20

Presentatie van deelnemer 6:

12.40

Lunch wordt verzorgd door ASPD

13.30

Presentatie van deelnemer 7

13.50

Presentatie van deelnemer 8

14.10

Evaluatie opleiding

 

Afsluiting

 

 

 

Docenten
De leergang Praktijkmanagement 1e lijn wordt uitgevoerd door trainers en docenten die ervaring
hebben met zowel de gezondheidszorg als het management. Verder worden werkvelddeskundigen
ingezet als gastdocenten.

Certificering
De cursist ontvangt het certificaat Praktijkmanagement 1e lijn indien de cursist minimaal 100%
aanwezig is geweest en de eindopdracht met een voldoende heeft afgesloten. Er wordt
aanwezigheidsregistratie bijgehouden. De leergang is geaccrediteerd.

Data's en prijs: € 2395.- vrijgesteld van btw

Deze opleiding is volgeboekt.
Nieuwe data's worden spoedig bekend gemaakt

Vrijdag 25 mei- vrijdag 15 juni- vrijdag 31 augustus- vrijdag 14 september- vrijdag 28 september- 26 oktober vrijdag 16 november en zaterdag 15 december 2018 van 10.00-16.00 uur 

Intakeformulier opleiding praktijkmanager

 

Praktijk:

 

Naam Praktijk: __________________________________________________________

 

Adres Praktijk: __________________________________________________________

 

Postcode & plaatsnaam Praktijk: ____________________________________________

 

Telefoonnummer Praktijk: __________________________________________________

 

Naam praktijkmanager of praktijkhouder: ______________________________________

 

Naam begeleider cursist: _____________________ , telefoonnr.: __________________

 

E-mail-adres begeleider cursist: _____________________________________________

 

 

 

cursist(e):

 

Voorletters en achternaam: ____________________________________________________

 

Adres (privë): ______________________________________________________________

 

Postcode & plaatsnaam: ____________________________________________________

 

Geboortedatum: _________________________________________________________

 

Geboorteplaats: _________________________________________________________

 

*E-mail adres: _________________________________________________________

 

Telefoonnummer thuis: _________________ Mobiel: _____________________________


 

Genoten opleiding:

 

VMBO ja/nee    Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

MAVO ja/nee   Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

HAVO  ja/nee    Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

MBO niveau 4  ja/nee   Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

HBO  Bachelor niveau 6  ja/nee    Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

Anders:

 

____________________ Diploma ja/nee  Wanneer behaald (jaartal):

 

Werkervaring als praktijkmanager: ____ jaar ___________ dagen per week

 

Werkervaring als………………………….: ____ jaar ___________ dagen per week

 

 • De factuur van deze opleiding kan naar de praktijk worden gestuurd.

 • De factuur van deze opleiding kan naar het privé-adres van de cursist(en) worden gestuurd

 

De cursusdagen zijn als volgt:

 

Dag 1:    Vrijdag 25 mei 2018

 

Dag 2:    Vrijdag 15 juni 2018

 

Dag 3:    Vrijdag 31 augustus 2018

Dag 4:     Vrijdag 14 september 2018

 

Dag 5:    Vrijdag 28 september 2018

 

Dag 6:    Vrijdag 26 oktober 2018

 

Dag 7:    Vrijdag 16 november 2018

 

Dag 8:    Zaterdag 15 december 2018

 

Vrijdag van 14.00-16.00 uur

 

Zaterdag van 10.00 -14.00 uur

 

Kosten: € 2395.- vrijgesteld van BTW incl. lesmateriaal en lunch inbegrepen!

Voorwaarden student tandartsenpraktijk :

              MBO niveau 4 of HAVO behaald met diploma
              Aanwezigheid op alle opleidingsdagen.
             
Verder wordt er verwacht dat de student tussen de opleidingsdagen door, zelfstandig
              huiswerkopdrachten uitvoert nieuwe verworven kennis en vaardigheden oefent.
              Studiebelasting is 88 uur incl. het maken van huiswerkopdrachten en evaluatiegesprekken.

Naam:

 

Handtekening tandarts/ eigenaar:

 

 

Naam:

 

Handtekening student:

 

 

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen  kunnen  ook InCompany  plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties?
Laat het ons weten, mail naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

INSCHRIJVEN

 


Persoons gegevens


Bedrijfsgegevens


Ik ga akoord met

 

 

 -

 

 

 

 

 

Over ASPD

ASPD brengt mensen binnen de zorg bij elkaar. Wij willen een partner zijn voor organisaties in de eerstelijnszorg om een oplossing te bieden voor hun (tijdelijke) personeelsbehoefte. Door de jarenlange ervaring en mede door het zelf mogen vervangen in vele praktijken en de passie voor het werken binnen de zorg is het voor ASPD makkelijker om een goede keuze voor de praktijk te maken.

Nieuws

 • Nieuws

  Nieuwe data's opleiding preventieassistent(e) voorjaar 2018 Dag 1: Intaketoets vrijdag 15 december 2017 ingangstoets Dag 2: Vrijdag 12 januari 2018

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ASPD

Assistentie Service Per Direct

Hellebroekerweg 43
6363AB - Wijnandsrade
Nederland

Tel:  +31 45 524 82 30
Fax:  +31 45 524 82 31

Email
Algemeen: info@aspd.nl
Urenregistratie: uren@aspd.nl