Nieuws

Overname tandartspraktijk wederom succesvol begeleid door ASPD!
Heeft u interesse in een overname van een tandartsenpraktijk,
neem dan contact op met Claar Kurvers via 045-5248230.


Voorjaar 2019

Nieuwe data's voor de cursus sealen, supragingivaal ultrasoon reinigen, update preventieassistente en röntgen staan vermeld op de website!

 

Nieuwe data's voorjaar 2019

De cursusdagen zijn als volgt:
Intaketoets vrijdag 1 februari 2019
Dag 2: Vrijdag 15 februari
Dag 3: Zaterdag 16 februari
Dag 4: Vrijdag 15 maart
Dag 5: Zaterdag 16 maart
Dag 6: Vrijdag 12 april
Dag 7: Zaterdag 13 april
Dag 8: Vrijdag 10 mei
Dag 9: Zaterdag 11 mei
Dag 10: Zaterdag 1 juni
Dag 11: Zaterdag 22 juni 2019 Examen

 

Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe ASPD BV omgaat met uw persoonsgegevens. Door ASPD BV worden persoonsgegevens verwerkt. ASPD  vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. ASPD is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van ASPD laat u bepaalde gegevens bij ASPD achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw NAW gegevens  en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.
Om een relatie met u aan te kunnen gaan.
Als u interesse in ons  toont, wilt solliciteren via ASPD of klant wilt worden bij ASPD, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen.
Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren. 
Als u klant bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden.  Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

 

VOOR PROMOTIE-EN MARKETINGDOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.
Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

VOOR ARCHIEFDOELEINDEN

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

VOOR DE OPTIMALISATIE VAN ONZE DIENSTVERENING

Voor de meting van webstatistieken verzamelt ASPD BV  anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de ASPD BV  haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS


Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras  ASPD BV verwerkt deze gegevens niet.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.


VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door ASPD BV  verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of ASPD BV  hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. ASPD BV draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Door een tekort aan tandarts en doktersassistente zijn wij dringend opzoek naar dames/heren die interesse hebben in de opleiding voor tandarts/doktersassistente. Je bent altijd verzekerd van een leuke baan!!

Mocht je interesse hebben, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek 045-5248230

Mbo-opleiding tandartsassistent

De KNMT vindt dat vanaf 1 september 2018 nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent.

3 keuzemogelijkheden voor werkgevers na 2018
Wilt u na 1 september 2018 nieuw assisterend personeel aantrekken? Dan kunt u kiezen voor:

1. een tandartsassistent met mbo-diploma Tandartsassistent;
2. een ongediplomeerde tandartsassistent uit de al werkende groep tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
3. een ongediplomeerde tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent 

 
ASPD start vanaf 1 januari 2018 met de volgende varianten:
 1. BBL (Beroepsbegeleidende leerweg)
  De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent kan dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.
 2. Verkorte opleiding tandartsassistent
  Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding een mbo-diploma tandarstassistent te behalen. Deze opleiding wordt verzorgd door onder andere ASPD


  Voor meer informatie kan men contact opnemen met Claar Kurvers 045-5248230

 Te koop aangeboden en moderne tandartspraktijk te Noord Limburg.
Deze praktijk bestaat uit 3 behandelkamers en biedt ruimte voor een 4e behandelkamer.
Deze praktijk voldoet geheel aan de richtlijnen van de IGZ.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met  Ron Kurvers via 045-5248230

Weer een groep enthousiaste tandartsassistentes het stralingscertificaat (rontgencertificaat) behaald.
Voor 2018 moeten allen in het bezit zijn van een rontgencertificaat De volgende datum voor de rontgencursus is 28 januari 2017. Kosten zijn 125.-p.p.
Men kan ook een offerte aanvragen voor een InCompany rontgencursus , dan hanteren wij speciale prijzen.
De docent is Wil JM van der Sanden DDS, PhD, Principal lecturer Radboud university medical center.

 

Door een tekort aan tandarts en doktersassistente zijn wij dringend opzoek naar dames/heren die interesse hebben in de opleiding voor tandarts/doktersassistente. Je bent altijd verzekerd van een leuke baan!!

Mocht je interesse hebben, maak dan een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek 045-5248230

Mbo-opleiding tandartsassistent

De KNMT vindt dat vanaf 1 september 2018 nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit zouden moeten zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent.

3 keuzemogelijkheden voor werkgevers na 2018
Wilt u na 1 september 2018 nieuw assisterend personeel aantrekken? Dan kunt u kiezen voor:

1. een tandartsassistent met mbo-diploma Tandartsassistent;
2. een ongediplomeerde tandartsassistent uit de al werkende groep tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
3. een ongediplomeerde tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent 

 
ASPD start vanaf 1 januari 2018 met de volgende varianten:
 1. BBL (Beroepsbegeleidende leerweg)
  De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent kan dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.
 2. Verkorte opleiding tandartsassistent
  Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding een mbo-diploma tandarstassistent te behalen. Deze opleiding wordt verzorgd door onder andere ASPD


  Voor meer informatie kan men contact opnemen met Claar Kurvers 045-5248230

 

Nieuwe data's opleiding preventieassistent(e) voorjaar 2018

Dag 1:    Intaketoets vrijdag 15 december 2017 ingangstoets

Dag 2:    Vrijdag     12 januari 2018

Dag 3:    Zaterdag  13 januari 2018

Dag 4:    Vrijdag       2 februari 2018

Dag 5:    Zaterdag   3 februari 2018

Dag 6:    Vrijdag      2 maart 2018

Dag 7:    Zaterdag   3 maart 2018

Dag 8:    Vrijdag      6 april 2018

Dag 9:    Zaterdag   7 april  2018

Dag 10:  Zaterdag   5 mei 2018 

Dag 11:  Zaterdag   2 juni 2018 Examen 

 

Inschrijven via de website is mogelijk!
Wij maken graag een offerte op maat voor u!

Te koop aangeboden en moderne tandartspraktijk te Noord Limburg.
Deze praktijk bestaat uit 3 behandelkamers en biedt ruimte voor een 4e behandelkamer.
Deze praktijk voldoet geheel aan de richtlijnen van de IGZ.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met  Ron Kurvers via 045-5248230

Weer een groep enthousiaste tandartsassistentes het stralingscertificaat (rontgencertificaat) behaald.
Voor 2018 moeten allen in het bezit zijn van een rontgencertificaat De volgende datum voor de rontgencursus is 28 januari 2017. Kosten zijn 125.-p.p.
Men kan ook een offerte aanvragen voor een InCompany rontgencursus , dan hanteren wij speciale prijzen.
De docent is Wil JM van der Sanden DDS, PhD, Principal lecturer Radboud university medical center.

 

Rechterhand worden van de tandarts? Start met de MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4.

De gezondheidszorg is én blijft in ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt dat haar werknemers kwalitatief hoogstaande zorg moeten kunnen verlenen. De Tandartsassistent vervult hierbij een belangrijke rol als rechterhand van de tandarts of medisch specialist.

Als Tandartsassistent maak je afspraken en geef je voorlichting en advies over mondhygiëne, nazorg, onderzoek en behandeling. Je assisteert de arts bij tandheelkundige behandelingen en je voert in opdracht van de arts ook zelfstandig tandtechnische handelingen uit volgens protocol.

Een veelzijdige functie
Om je goed voor te bereiden op het veelzijdige werk is de MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4 breed opgezet. Er is veel aandacht voor de medische aspecten van het vak, maar je leert bijvoorbeeld ook plannen en administratieve werkzaamheden uitvoeren.

Je moet nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken. Verder zijn communicatieve vaardigheden belangrijk. Het geven van voorlichting en advies behoort immers tot de dagelijkse werkzaamheden. Je moet snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden en de daarbij behorende prioriteiten stellen.

De tandartsassistent gaat zorgvuldig met patiënten om. Je bent alert op angst bij patiënten en besteedt er aandacht aan.

Wat kun je na de MBO-opleiding Tandartsassistent?
Na het volgen van de tandartsassistent opleiding beschik je over de juiste instrumenten om als tandartsassistente je steentje bij te dragen. De Tandartsassistent heeft, in afstemming met de patiënt en de arts en met in achtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen, protocollen en werkafspraken, gezorgd voor optimale zorgverlening aan de patiënt(en). De eigenheid van de patiënt is gerespecteerd en de patiëntgegevens zijn zorgvuldig verwerkt.

Kies nu voor een baan als tandartsassistent en kies voor de MBO-opleiding Tandartsassistent niveau 4.
STUDIEPROGRAMMA

De  MBO-opleiding Tandartsassistent is onderverdeeld in de volgende hoofdthema's:

 • De tandheelkundige praktijk- en gebitskennis.
 • De voorgeschreven regels en wetten voor tandheelkundige behandelingen.
 • De tandheelkundige behandelingen.
 • Communicatie, administratie en organisatie.


Hiervoor krijg je de volgende kennis thematisch aangereikt:

Periode 1

 • Organisatie van een tandartsenpraktijk
 • Instrumentenleer
 • Mondhygiëne
 • Röntgenapparatuur
 • Restauratieve behandelingen
 • Hygiënisch en steriel werken
 • Planmatig voorbereiden van behandelingen
 • Orthodontische afwijkingen
 • Chirurgische ingrepen

Periode 2

 • Introductie in de gezondheidszorg
 • Preventie, voorlichting en advies in de tandartspraktijk
 • Professioneel omgaan met patiënten en cliënten
 • Anatomie, fysiologie en ziekteleer
 • Zorgdragen voor de planning en voorraadbeheer
 • Tandheelkundige verrichtingen
 • Assisteren bij  Brug- en kroonwerk
 • Kwaliteit en deskundigheidsbevordering
 • Twee keuzedelen: Kies uit:
  • Ondernemend gedrag,
  • Inspelen op Innovaties en Duurzaamheid in het beroep.
 • Burgerschap

Periode 3

 • BPV (stage)
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen

Wijzigingen in het studieprogramma voorbehouden. De lessen krijg je in vier delen toegezonden.

VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingen op basis van diploma's
Indien je in aanmerking denkt te komen voor vrijstellingen op basis van eerder behaalde diploma's, dan kun je een gewaarmerkte kopie van je diploma's en of certificaten met een cijferlijst meesturen met het inschrijfformulier. Deze aanvraag wordt gratis beoordeeld.

Vrijstellingen op basis van werkervaring
Denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen op basis van werkervaring, dan kun je hier een verzoek voor indienen. De werkervaring dient binnen een relevante, gelijkwaardige functie te zijn opgedaan. Je krijgt dan een vragenformulier toegezonden en zult de benodigde bewijsvoering moeten leveren. Dit onderzoek kost 150 euro. Na beoordeling door de examencommissie ontvang je schriftelijk bericht of je vrijstellingen krijgt toegekend. Met vrijstellingen kun je de opleiding sneller afronden!

Vraag een offerte op maat aan!

In samenwerking met NTI opleidingen

De opleiding is opgenomen in het Crebo register

Na afronding van de opleiding Tandartsassistent ontvangt een wettelijk erkend MBO diploma van het NTI.

 

ASPD is CRKBO gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.

Voor meer informatie en een aanmeldformulier kunt u een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." data-cke-saved-href="mailto:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 Nieuwe data's opleiding preventieassistent(e) voorjaar 2018

Dag 1:    Intaketoets vrijdag 15 december 2017 ingangstoets

Dag 2:    Vrijdag     12 januari 2018

Dag 3:    Zaterdag  13 januari 2018

Dag 4:    Vrijdag       2 februari 2018

Dag 5:    Zaterdag   3 februari 2018

Dag 6:    Vrijdag      2 maart 2018

Dag 7:    Zaterdag   3 maart 2018

Dag 8:    Vrijdag      6 april 2018

Dag 9:    Zaterdag   7 april  2018

Dag 10:  Zaterdag   5 mei 2018 

Dag 11:  Zaterdag   2 juni 2018 Examen 

 

Inschrijven via de website is mogelijk!
Wij maken graag een offerte op maat voor u!

Te koop aangeboden en moderne tandartspraktijk te Noord Limburg.
Deze praktijk bestaat uit 3 behandelkamers en biedt ruimte voor een 4e behandelkamer.
Deze praktijk voldoet geheel aan de richtlijnen van de IGZ.
Voor meer informatie kan men contact opnemen met  Ron Kurvers via 045-5248230

De hele groep geslaagd. Afgesloten met een smakelijke, gezellige avond. Lieve dames heel veel succes met jullie toekomst!

foto van Aspd Wijnandsrade.

Weer een groep enthousiaste tandartsassistentes het stralingscertificaat (rontgencertificaat) behaald.
Voor 2018 moeten allen in het bezit zijn van een rontgencertificaat De volgende datum voor de rontgencursus is 28 januari 2017. Kosten zijn 125.-p.p.
Men kan ook een offerte aanvragen voor een InCompany rontgencursus , dan hanteren wij speciale prijzen.
De docent is Wil JM van der Sanden DDS, PhD, Principal lecturer Radboud university medical center.

foto van Aspd Wijnandsrade.

Cursus supragingivale ultrasoon reiniging

 

Deze opleiding is bedoeld voor assistenten en preventieassistenten die zich (verder) willen bekwamen in de supragingivale ultrasoon reiniging van de gehele dentitie. Het betreft een cursus van één dag.
 
De cursus start met een theoretisch deel over de causale verbanden van plaque, tandsteen en gingivitis. Daarna volgt een deel over de werking en effectiviteit van mechanische scalers. Vervolgens worden de praktische basisvaardigheden van de ultrasoon instrumentatietechniek per indicatiegebied behandeld. 

Het middagdeel van de cursus bestaat uit het, onder begeleiding, pre-klinisch en klinisch oefenen van de toepassing van de ultrasoon scaler. Om het bereiken van de doelstellingen te stimuleren zal worden gewerkt met een persoonlijke lijst met aandachtspunten die na de cursus meegenomen kan worden naar de praktijk.

 Na afloop van deze cursus beheers je de kennis en vaardigheden om ultrasoon supragingivaal tandsteen te verwijderen in de gehele dentitie. Hieronder vallen de volgende onderdelen:

 • Wet BIG

 • Het parodontium

 • Diverse ultrasone apparatuur

 • Gemodificeerde pengreep

 • Adequate afsteuning

 • Ergonomie / uursposities

 • Instrumentatietechniek van de ultrasoon scaler

  Instroomcriteria
  Er zijn geen strikte instroomeisen voor deze cursus. De cursus is gericht op tandartsassistent met een aantal jaren werkervaring. 

  Studiebelasting
  De opleiding bestaat uit één cursusdag. Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt de student een syllabus die gelezen moet worden.  

  Benodigd instrumentarium
  Het instrumentarium dat tijdens de opleiding gebruikt wordt, hoeft niet door de deelnemers zelf te worden meegenomen.
  Het cursusbureau verstrekt deze materialen. 

  Studiemateriaal
  Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een ASPD syllabus.

 • Cursusgeld € 360.- incl. studiemateriaal, lunch, koffie en thee.

 • Locatie: ASPD, Hellebroekerweg 43 Wijnandsrade.

 • Data: vrijdag 12 oktober  2018 van 9.30 tot 16.30 uur volgeboekt

ASPD is  gecertificeerd en kan daarom haar scholing BTW vrij aanbieden.
De opleidingen en cursussen  kunnen  ook InCompany  plaatsvinden bij minimaal 6 personen!
Heeft u onderwerpen die u graag behandeld zou willen zien?
Heeft u een studie of een lezing die u ter sprake zou willen brengen?
Heeft u andere ideeën of suggesties? 
Laat het ons weten, mail naar   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ASPD

ASPD brengt mensen binnen de zorg bij elkaar. Wij willen een partner zijn voor organisaties in de eerstelijnszorg om een oplossing te bieden voor hun (tijdelijke) personeelsbehoefte. Door de jarenlange ervaring en mede door het zelf mogen vervangen in vele praktijken en de passie voor het werken binnen de zorg is het voor ASPD makkelijker om een goede keuze voor de praktijk te maken.

Nieuws

 • Nieuws

  Nieuwe data's opleiding preventieassistent(e) voorjaar 2018 Dag 1: Intaketoets vrijdag 15 december 2017 ingangstoets Dag 2: Vrijdag 12 januari 2018

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ASPD

Assistentie Service Per Direct

Hellebroekerweg 43
6363AB - Wijnandsrade
Nederland

Tel:  +31 45 524 82 30
Fax:  +31 45 524 82 31

Email
Algemeen: info@aspd.nl
Urenregistratie: uren@aspd.nl